Wednesday, February 12, 2014

Peruntungan di Kuil

Hai jumpa lagi dengan goresan penaku. Kali ini aku ada di kuil (tempat sembahyangan nenekku). Kawan, apa kalian tahu yang dinamakan Ciam Si? Kalau belum tahu ini adalah foto Ciam Si itu. 


No comments:

Post a Comment

Featured Post

Anniversary ke-12 GOLPINDO